prof. Ing. Petr Paščenko, Ph.D.

zakladatel společnosti, samostatný analytik

Petr Paščenko

Ve společnosti AK-Mechanika se zabývá kromě vedení firmy především výpočtovými analýzami strojů a zařízení pro energetický a procesní průmysl, dále pak pro průmysl elektrotechnický a dopravní. Kromě toho se intenzivně věnuje výzkumu v oblasti strojírenství a dopravy. V součinnosti s konstruktéry se podílí na vývoji nových strojů, přístrojů a zařízení.


O společnosti Dosažené vzdělání

 • Technická univerzita Liberec, jmenován profesorem v oboru „Aplikovaná mechanika“ (2015)
 • Univerzita Pardubice, DFJP, habilitován na docenta v oboru „Dopravní prostředky a infrastruktura“ (2009)
 • Vojenská akademie Brno – doktorandské studium “Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí“ (1992 – 1998)
 • VUT Brno, FS – čtyř semestrální postgraduální studium „Racionalizace projekčně-konstrukčních prací“ (1989 – 1991)
 • ČVUT v Praze, FS – pěti semestrální postgraduální studium „Biotechnologické procesy a aparáty“ (1987 – 1990)
 • VUT Brno, FS, obor „Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl“ (1981 – 1986)

O společnosti Vzdělávací odborné kurzy

 • Osvědčení o specializačním studiu „Specializační kurz pro vyhrazená zařízení“. Pod záštitou: VUT Brno - Fakulty strojní, Institut technické inspekce Praha, Asociace strojních inženýrů, VÍTKOVICE Ústav aplikované mechaniky Brno, Brno, červen 1997.
 • Osvědčení o absolvování odborného kurzu „Tlaková zařízení“ (ČSN EN 13445, ČSN EN 286, ČSN EN 764, ČSN EN 13480). TConsult, Brno, listopad 2003.
 • Osvědčení o absolvování odborného kurzu „Tlaková zařízení – metody pevnostních výpočtů tlakových zařízení podle současných světově uznávaných předpisů“. TConsult , Šlapanice u Brna, květen 2006.
 • Osvědčení o absolvování odborného kurzu „Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení“ (EN 13445:2009, ČSN EN 13445:2010). TConsult, Šlapanice u Brna, říjen 2010.

O společnosti Současná zaměstnání

 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera (2007 – současnost) – jako docent a vedoucí Katedry mechaniky, materiálů a částí strojů vyučuje metodu konečných prvků, tenkostěnné skořepinové konstrukce a nelineární mechaniku na magisterském a doktorandském studiu, věnuje se výzkumné práci na fakultě a publikuje články v odborných mezinárodních i domácích časopisech.
 • AK-Mechanika, s.r.o. (2000 – současnost) – jako zakladatel a jednatel společnosti zpracoval více jak 300 odborných prací pro řadu významných společností, jako např. ALSTOM Power, FEI Company, FEI Electron Optics, IVECO, AVX, TERMOL, CHEPOS, Poličské strojírny apod.

O společnosti Předchozí zaměstnání a významné oblasti, ve kterých pracoval

 • SAGE Brno, s.r.o. (1995 – 2000) – jako výzkumný a vývojový pracovník zastával funkci hlavního inženýra projektu – výpočtových analýz zařízení do Jaderné elektrárny Temelín pro výrobní společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Jednalo se o výpočty pevnosti, životnosti a seismicity zařízení pro primární okruh, sekundární okruh a pro pomocné provozy.
 • VÍTKOVICE, a.s., Ústav aplikované mechaniky (1992 – 1995) – jako výzkumný pracovník v týmu prof. Ing. Vlastimila Křupky, DrSc. se podílel mimo jiné na výpočtových analýzách smaltovaných nádrží a velkokapacitních nádrží pro strategické uskladnění ropy v Nelahozevsi.
 • ZVÚ Hradec Králové (1987 – 1992) – jako vývojový pracovník se podílel na vývoji nových typů biotechnologických reaktorů pro výrobu kyseliny citronové, lyzinu, inzulínu a krmných kvasnic.

O společnosti Další pracovní aktivity

 • Soudní znalec (1999 – 2018, ukončeno) – Krajský soud v Hradci Králové, soudní znalec v oboru strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, tlakové a beztlakové nádoby a zařízení, kotle, potrubí a nosné ocelové konstrukce, výpočty pevnosti a životnosti, příčiny poruch a havárií.

O společnosti Publikace

Publikace v mezinárodních odborných časopisech:

 1. PAŠČENKO, P. Strength of Stainless Steel C-Clamps. Materials Engineering / Materialove inžinierstvo, vol. XV, no. 2a. University of Žilina 2008. ISSN: 1335-0803.
 2. PAŠČENKO, P. – ŠVANDA P. Stability of Simply Supported Spherical Cap Subjected to External Pressure. Journal of Machine Manufacturing, vol. XLIX, no. E3-E5, Special Triple Edition 2009, s. 120-123. ISSN: 0016-8580.
 3. PAŠČENKO, P. – STŘEDOVÁ, D. – TOMEK, P. Imperfect Spherical Cap with Stiffening Ring Subjected to External Pressure. International Journal of Applied Mechanics and Engineering, vol. 15, s. 483-490. University Press Zielona Góra 2010. ISSN: 1425-1655.
 4. KŘUPKA, V. – PAŠČENKO, P. Influence of imperfection on the Snap-Through of a Flat Conical Roof Stiffened by Meridional Stringers. Thin-Walled Structures, vol. 23, no. 1-4, s. 123-130. Elsevier Science Limited 1995. ISSN: 0263-8231.

Publikace v národních odborných časopisech:

 1. KŘUPKA, V., PAŠČENKO, P. Prolomení plochých kuželových střech vyztužených po meridiánu žebry (1). CheVess Bulletin 10/11, 5-7. 1995.
 2. PAŠČENKO, P. Prolomení plochých kuželových střech vyztužených po meridiánu žebry (2). CheVess Bulletin 10/96, 18-21. 1995.
 3. PAŠČENKO, P. Prolomení plochých rámových kuželových střech uskladňovacích nádrží. CheVess Bulletin 13/96, 12-19. 1996.
 4. Paščenko, P. Spherical Partition of Road Tank Subjected to External Pressure. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, vol. 2008, no. 14, s. 81-92. Univerzita Pardubice 2009. ISSN: 1211-6610.
 5. Paščenko, P. – Švanda, P. Stability of Hinged Spherical Cap Subjected to External Pressure. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, vol. 2009, no. 15, s. 5-21. Univerzita Pardubice 2010. ISSN: 1211-6610.

Příspěvky prezentované na mezinárodních vědeckých konferencích:

 1. KŘUPKA, V., PAŠČENKO, P. Snap-Through of Symmetrically Loaded Flat Frame Conical Roofs of the Storage Tanks. International Conference on New Requirements for Structures and their Reliability. Faculty of Civil Engineering, Vol. 2, s. 133-138. Prague 1994, ISBN 80-01-01136-4.
 2. PAŠČENKO, P. Non-linear Behaviour of Conical Roofs Stiffened by Meridional Stringers. International Conference on Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Under the auspices of ECCS, s. 106-111. Brno 1997, ISBN 80-214-0892-8.
 3. PAŠČENKO, P. Enhanced Safety of Transported Goods by Computer Dynamic Analysis and Simulation. Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means, s. 242-249. University of Pardubice 2008, ISBN 978-80-7395-096-5.
 4. PAŠČENKO, P., KANICKÝ, V. Detail Theoretical Preparation of the Drop Test of an Electron Microscope. The 10th International Conference on Vibration problems. Vibration Problems ICOVP 2011. Springer proceedings in Physics 139, s 195-202. Prague 2011. ISBN 978-94-007-2068-8, ISSN: 0930-8989.

Příspěvky prezentované na národních vědeckých konferencích:

 1. PAŠČENKO, P. Kontrola pevnosti skleněné kolony na výrobu toxických látek. Konference TechMat 2002, Univerzita Pardubice 2002.
 2. PAŠČENKO, P. Posouzení pevnosti parního hrdla kondenzátoru 535 m2, Poškození vlivem přetížení vnitřním přetlakem. Konference TechMat 2007, Univerzita Pardubice 2007.
 3. PAŠČENKO, P. Snížení úrovně nežádoucích vibrací boxu laserového svařování. Dynamics of Rigid and Deformable bodies 2008. 6-th international conference, Ústí nad Labem 2008, s. 139-147.
 4. PAŠČENKO, P. Provozní spolehlivost ocelových komínů. DYNA2008 - Dynamicky namáhané konstrukce, Brno 2008.
 5. PAŠČENKO, P. Kontrola akustického boxu na seizmické účinky. Konference TechMat 2008, Universita Pardubice 2008.
 6. PAŠČENKO, P. Computer Analysis and Drop Test of Electron Microscope Assembly. (7th) International conference on „Dynamics of Rigid and Deformable Bodies 2009“. Ústí nad Labem 2009.
 7. PAŠČENKO, P. Příčiny praskání míchadla sterilizátoru. Konference TechMat 2009, Univerzita Pardubice 2009.
 8. PAŠČENKO, P. Stanovení bezpečného počtu zkušebních odpalů balistické bomby. Konference TechMat 2010, Univerzita Pardubice 2010.
 9. STŘEDOVÁ, D., PAŠČENKO, P., TOMEK, P. Vliv polohy počáteční imperfekce na únosnost kulového vrchlíku zatíženého vnějším přetlakem. Sborník konference s mezinárod. účastí TechMat 2010, s. 247-250. Svitavy 2010. ISBN 978-80-7395-324-9.
 10. TOMEK, P., PAŠČENKO, P., STŘEDOVÁ, D. Vývoj experimentálního zařízení pro zkoušky ztráty stability tenkostěnných vrchlíků. Sborník konference s mezinár. účastí TechMat 2010, s. 205-210. Univerzita Pardubice 2010. ISBN 978-80-7395-324-9.
 11. STŘEDOVÁ, D., PAŠČENKO, P. Influence of initial imperfections on spherical caps subjected to external pressure. Proceedings of 12th International Scientific Conference Applied Mechanics 2010, Technická univerzita v Liberci 2010, s. 115- 118. ISBN 978-80-7372-586-0.
 12. TOMEK, P., PAŠČENKO, P. Loss of stability of laterally loaded cylindrical shell. Proceedings of 12th International Scientific Conference Applied Mechanics 2010, Technická univerzita v Liberci 2010, s. 131-134. ISBN 978-80-7372-586-0.

Monografie, vybrané kapitoly:

 1. PAŠČENKO P., TOMEK P., STŘEDOVÁ D. Stabilita tenkostěnných skořepinových konstrukcí - Stabilita kulového vrchlíků. Univerzita Pardubice 2013, ISBN 978-80-7395-697-4
 2. PAŠČENKO P. Teoretická příprava experimentů při zkušebních odpalech balistické bomby. Vybrané problémy dynamiky těles. Samostatná kapitola v monografii. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s. 24-31. ISBN 978-80-7414-272-7.

Učební texty, skripta:

 1. Metoda konečných prvků I – soubor přednášek.
 2. Metoda konečných prvků II – soubor přednášek.