Ing. Petr Stejskal

jednatel společnosti, samostatný analytik

Petr Stejskal

Ve společnosti AK-Mechanika se zabývá především výpočtovými analýzami strojů a zařízení pro energetický a procesní průmysl a dopravu. Podílí se zejména na výzkumu a vývoji nových strojů, přístrojů a zařízení včetně jejich verifikačních měření.

E-mail: petr.stejskal@ak-mechanika.com


O společnosti Dosažené vzdělání

 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – státní doktorská zkouška v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura (2011 – současnost).
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti – obor: Aplikovaná mechanika (2000 – 2005).

O společnosti Vzdělávací odborné kurzy

 • Osvědčení o absolvování kurzu „Ansys Fluent“ (2021)
 • Osvědčení o absolvování odborného kurzu „Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení“ (EN 13445:2009, ČSN EN 13445:2010). TConsult, Šlapanice u Brna, říjen 2010.
 • Osvědčení o specializačním studiu „Specializační kurz pro vyhrazená zařízení“. Pod záštitou: VUT Brno - Fakulty strojní, Institut technické inspekce Praha, Asociace strojních inženýrů, VÍTKOVICE Ústav aplikované mechaniky Brno, Brno, červen 1997.

O společnosti Současná zaměstnání

 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera (2012 – současnost) – vyučuje nový předmět Počítačová mechanika / Teorie konstruování na Katedře mechaniky, materiálů a částí strojů pro magisterské studium.
 • AK-Mechanika, s.r.o. (2007 – současnost) – výpočtář, konstruktér – analýzy a konstrukce strojů a zařízení pro řadu významných společností, jako např. ALSTOM Power, FEI Company, FEI Electron Optics, TERMOL, ZVVZ Milevsko, Poličské strojírny apod.

O společnosti Předchozí zaměstnání a významné oblasti, ve kterých pracoval

 • CIEB Kahovec, s.r.o. (2000 – 2007) – výpočtář, konstruktér, technický ředitel – výroba sedadel řidiče a cestujících autobusů, nákladních a speciálních vozů, měření, testy.
 • SAGE Brno, s.r.o. (1996 – 2000) – výpočtář – analýzy zařízení do Jaderné elektrárny Temelín pro výrobní společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Jednalo se o výpočty pevnosti a životnosti zařízení pro sekundární okruh a pro pomocné provozy.
 • ČKD Choceň, a.s. (1995 – 1996) – konstruktér – výpočtář – chladící zařízení, výpočty sdílení tepla, pevnostní výpočty a analýzy, měření.

O společnosti Publikace

Příspěvky prezentované na vědeckých konferencích

 1. Stejskal P. Seat base design procedure, RSD International Conference, Lázně Bohdaneč (2008).
 2. Stejskal P. Numerická analýza StudentCar, Techmat, Svitavy (2008).
 3. Stejskal P. Příčné kmitání štíhlých konstrukcí, Dynamics of rigid and deformable bodies, Ústí nad Labem (2009).
 4. Stejskal P. Analýza mechanických vibrací rychlomíchačky PS20, Dynamics of rigid and deformable bodies, Ústí nad Labem (2010).