doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D.

samostatný analytik

Petr Tomek

Ve společnosti AK-Mechanika se zabývá především výpočtovými analýzami strojů a zařízení pro energetický a elektrotechnický průmysl a pro dopravu. Podílí se na vývoji nových strojů, přístrojů a zařízení.

E-mail: petr.tomek@ak-mechanika.com


O společnosti Dosažené vzdělání

 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – doktorské studium, obor: Technika technologie v dopravě a spojích, Dopravní prostředky a infrastruktura (2008 – 2012).
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor: Dopravní inženýrství a spoje, Dopravní prostředky – silniční vozidla (2003 – 2008).

O společnosti Dosažené vzdělání

 • Osvědčení o absolvování 4-denního odborného kurzu „Výpočty pevnosti, stability, životnosti a tlakových zkoušek tlakových zařízení“ se zaměřením na současný stav, nové vydání normy na pro netopené tlakové nádoby EN 13445:2009 (ČSN EN 13445:2010), návaznosti na nařízení vlády ČR, určené a harmonizované normy, evropskou směrnici PED (97/23/EC) a světově uznávané normy a technické předpisy ASME BPV Code, AD 2000, CODAP a PD 5500. TConsult, Šlapanice u Brna, květen 2011.
 • Osvědčení o absolvování 2-denního odborného kurzu „Tlaková zařízení podle 97/23/EC (PED) – světové předpisy / EU / ČR“ se zaměřením na aktuální stav k novému vydání norem pro netopené tlakové nádoby ČSN EN 13345:2010, vodotrubné kotle ČSN EN 12952:2012, kovová průmyslová potrubí ČSN EN 13480:2012, norem pro materiály pro tlaková zařízení ČSN EN 10028:2009/2010 a souvisejících svářečských norem. TConsult, Šlapanice u Brna, březen 2013.

O společnosti Současná zaměstnání

 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera (2011 – současnost) – na katedře mechaniky, materiálů a částí strojů vyučuje na pozici docent.
 • AK-Mechanika, s.r.o. (2008 – současnost) – externí spolupráce, analytik.

O společnosti Publikace

V akademickém roce 2012/2013:

 1. Tomek, P., Paščenko, P., Středová, D.: Vývoj experimentálního zařízení pro zkoušky ztráty stability tenkostěnných vrchlíků. Sborník konference s mezinárodní účastí TechMat 2010, s. 205-210. ISBN 978-80-7395-324-9. Svitavy (2010).
 2. Středová, D., Paščenko, P., Tomek, P.: Vliv polohy počáteční imperfekce na únosnost kulového vrchlíku zatíženého vnějším přetlakem. Sborník konference s mezinárodní účastí TechMat 2010, s. 247-250. ISBN 978-80-7395-324-9. Svitavy (2010).
 3. Tomek, P., Paščenko, P., Schwarz, S., Zelenka, J.: Kostra kapoty železniční diesel elektrické lokomotivy (etapa 1). Výzkumná zpráva, Univerzita Pardubice, 2012.
 4. Tomek, P., Paščenko, P., Schwarz, S., Zelenka, J.: Kostra kapoty železniční diesel elektrické lokomotivy (etapa 2). Výzkumná zpráva (A10-01/2010-UPa), Univerzita Pardubice, 2012.

V akademickém roce 2011/2012:

 1. Středová, D., Paščenko, P. Tomek, P.: Production preparation of conical shell test specimen. Proceedingsof 14th Conference Applied Mechanics 2012, pp. 167-170. Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0097-3.
 2. Tomek, P., Paščenko, P. Středová, D.: Modification of test equipment for testing the loss of stability. Proceedingsof 14th Conference Applied Mechanics 2012, pp. 175-178. Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0097-3.
 3. Tomek, P.: Ověření možností numerické simulace degradačního procesu povrchových vrstev kol se zahrnutím vlivu lokální plasticity a kumulativního charakteru dějů. Výzkumná zpráva (A10-01/2010-UPa), 2011.

V akademickém roce 2010/2011:

 1. Tomek, P., Paščenko, P.: Influence of boundary conditions on the loss of stability of imperfekt spherical caps. Proceedingsof 13th Conference Applied Mechanics 2011, pp. 223-226. Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, 2011. ISBN 978-80-87434-03-1.
 2. Středová, D., Tomek, P.: Experimental Model Of Conical Shell Under External Pressure. Perner´scontacts, Special Issue 2, Vol. VI, May 2011, pp. 174-176. University of Pardubice. ISSN 1801-674X.
 3. Středová, D., Paščenko, P., Tomek, P.: Vliv polohy počáteční imperfekce na únosnost kulového vrchlíku zatíženého vnějším přetlakem. Sborník konference s mezinárodní účastí TechMat 2010, s. 247-250. ISBN 978-80-7395-324-9. Svitavy (2010).
 4. Tomek, P., Paščenko, P., Středová, D.: Vývoj experimentálního zařízení pro zkoušky ztráty stability tenkostěnných vrchlíků. Sborník konference s mezinárodní účastí TechMat 2010, s. 205-210. ISBN 978-80-7395-324-9. Svitavy (2010).
 5. Paščenko P., Tomek P. (2010). Ztráta stability příčně zatížené válcové skořepiny. Výzkumná zpráva (MŠMT č. C56/2010).
 6. Paščenko P., Tomek P. (2010). Vývoj zkušebního zařízení k testování stability kulových vrchlíků. Výzkumná zpráva (MŠMT č. C56/2010).

V akademickém roce 2009/2010:

 1. Paščenko, P., Středová, D., Tomek, P.: Stability of thin walled structures. International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 15, s. 483-490. University Press Zielona Góra. ISSN 1425-1655. Zielona Góra (2010).
 2. Tomek, P., Paščenko, P.: Loss of stability of laterally loaded cylindrical shell. Proceedings of 12th International Scientific Conference Applied Mechanics 2010, Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-586-0. Liberec (2010).
 3. Tomek, P., Středová, D.: Příčné zatěžování válcové skořepiny. Sborník konference TechMat 2009, ISBN 978-80-7395-046-0. Svitavy (2009).

V akademickém roce 2008/2009:

 1. Tomek, P., Středová, D.: Postbuckling behavior of saddle loaded shell in Scientific Papers of University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. Pardubice (2009).

Monografie:

 1. PAŠČENKO P., TOMEK P., STŘEDOVÁ D. Stabilita tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Stabilita kulového vrchlíků. Univerzita Pardubice 2013, ISBN 978-80-7395-697-4