References

We gained a lot of experience and references during more than ten years of our existence. Most of these references are presented in the following list.

Česká republika AIR POWER s.r.o., Plzeň

 1. Building machine 750 kg – Vibrating double cylinder (2019)

Czech Republic ALSTOM Power s.r.o. (Brno)

 1. Paščenko P., Slabý Fr., Valentová E. (2000), Gypsum Storage Tank 12HTM03BB001 (Elbistan, Turkey). Strength and fatigue analysis. Technical report. (Opposed and approved by Mitsubishi Heavy Industries, LTD).
 2. Paščenko P., Slabý Fr., Valentová E. (2000), Emergency Storage Tank 14HTM03BB 001 (Elbistan, Turkey). Strength and fatigue analysis. Technical report. (Opposed and approved by Mitsubishi Heavy Industries, LTD).
 3. Paščenko P., Slabý Fr., Valentová E. (2000), Absorbent Feed Tank 34HTM03BB001 (Elbistan, Turkey). Strength and fatigue analysis. Technical report (Opposed and approved by Mitsubishi Heavy Industries, LTD).
 4. Paščenko P. (2006), Ohřívák síťové vody OSV-H-P-1-25 / 470 m2. Znalecký posudek č. 002/2006.
 5. Paščenko P. (2008), Posouzení tuhosti a pevnosti hranaté příruby vodní komory kondenzátoru. Znalecký posudek č. 001/2008.
 6. Paščenko P. (2008), Posouzení tuhosti a pevnosti hranaté příruby vodní komory kondenzátoru SC9900. Znalecký posudek č. 002/2008.
 7. Paščenko P. (2008), Hranatá příruba vodní komory kondenzátoru. Kontrola tuhosti přírubového spoje. Výpočtová zpráva.
 8. Stejskal P. (2008), Kondenzátor 1250 m2. Výpočet pevnosti a stability parního hrdla ve válcovém plášti. Výpočtová zpráva.
 9. Stejskal P. (2009), Stress Analyses of Nozzles Mochovce NPP – High Pressure Feedwater Heater, Low Pressure Heater, Low Pressure Subcooler. Pevnostní analýzy hrdel JE Mochovce – Vysokotlaký ohřívák, nízkotlaký ohřívák a nízkotlaký podchlazovač. Computational report. Výpočtové zprávy.
 10. Stejskal P. (2009), High Pressure Feedwater Heater HP6/HP7 – Seismic Analysis of Anchorage. Vysokotlaký ohřívák napájecí vody HP6/HP7 – Seismická analýza kotvení. Mochovce NPP. JE Mochovce. Computational report. Výpočtová zpráva.
 11. Stejskal P. (2010), Strength Analysis of Nozzles IV – Low Pressure Heaters LPH 1,2,4,5. Pevnostní analýza hrdel IV – Ohřívák povrchový nízkotlakový LPH 1,2,4,5. Mochovce NPP. JE Mochovce. Computational report. Výpočtová zpráva.
 12. Stejskal P. (2010), Thermal Shocks analysis – High Pressure Feedwater Heater HP6, HP7. Analýza teplotních šoků – Vysokotlaký ohřívák napájecí vody HP6, HP7. Mochovce NPP. JE Mochovce. Computational report. Výpočtová zpráva.
 13. Stejskal P. (2011), Surface Condenser SengKang CON 3430 m2 – Strength analysis of the shell and water chamber nozzle and of the extension. Kondenzátor SengKang CON 3430 m2 – Analýza pevnosti pláště a hrdla vodní komory a nástavby. Computational report. Výpočtová zpráva.
 14. Stejskal P. (2011), Surface Condenser SengKang CON 3430 m2 – Seismic analysis of the shell and of the extension and anchorage. Kondenzátor SengKang CON 3430 m2 – Siezmická analýza vyztuženého pláště a nástavby a kotvení. Computational report. Výpočtová zpráva.
 15. Stejskal P. (2011), Drains Flash Tank – Seismic analysis. Computational report.
 16. Stejskal P. (2012), District Heater DH1 3115 m2 a DH2 3025 m2 – Strength analysis. Computational report.
 17. Stejskal P. (2014), District Heater DH1 a DH2 – Weld Join – Elastic analyses. Computational report.

Czech Republic ARGIS s.r.o. a REC s.r.o. (Medlov)

 1. Paščenko P. (2004), Předvařák PP–10 m3. Výpočet pevnosti, stability a nízkocyklové únavy vytipovaných tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2004), Předvařák P–8 m3. Výpočet pevnosti, stability a nízkocyklové únavy vytipovaných tlakových částí. Výpočtová zpráva.

Czech Republic ASANACE s.r.o. (Lanškroun)

 1. Paščenko P. (2004 a 2006), Předvařák P–8 m3 a P–8 m3 N. Výpočet pevnosti a zbytkové životnosti vytipovaných tlakových částí. Výpočtová zpráva.

Czech Republic AVX Czech Republic s.r.o. (Lanškroun)

 1. Paščenko P. (2000), Vibrace boxu laserového svařování, etapa 1, 2. Technická zpráva.
 2. Paščenko P. (2000), Vibrace boxu laserového svařování, etapa 3, 4. Technická zpráva.
 3. Paščenko P. (2001), Lineární svařovací linka. Měření úrovně vibrací. Technická zpráva.
 4. Paščenko P. (2001), Vibrace boxu laserového svařování, STANICE 018A. Technická zpráva.

Czech Republic AXIS s.r.o. (Hradec Králové)

 1. Paščenko P. (2004), Kotvové míchadlo – MK_09 – PVC Receiving Tank, MK_33 – UB-PVC Day Tank, MK_48 – Sealer Supply Tank. Výpočet pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 2. Sikora R. (2005), Kouřovod Ø 1600 mm. Výrobní výkresová dokumentace.
 3. Sikora R. (2005), Ocelový komín 35 m. Výrobní výkresová dokumentace.
 4. Paščenko P. (2005), Kouřovod Ø 1600 mm. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 5. Sikora R. (2005), Ocelový komín 35 m. Návrhový výpočet podle tuzemských předpisů. Výpočtová zpráva.
 6. Paščenko P. (2006), Kotvové míchadlo MK-224. Výpočet pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.

Czech Republic B – Projekting s.r.o. (Zlín)

 1. Stejskal P. (2009), Rychlomíchačka ts 1000/SP. Analýza mechanických vibrací. Měření a dynamická analýza.

Netherlands BKL Engineering b.v. (Nuenen, Holandsko)

 1. Paščenko P. (2012), Acoustic Enclosure for Titan. Seismic Analysis. Developmental report.

Czech Republic Bohemia Rings, s.r.o. (Zámrsk)

 1. Steel pallets and holders – Numerical strength and stability analyses (2019)
 2. Steel pallet 4000x2000 mm – Numerical strength and stability analyses + drawings (2019)
 3. Holder frame for pincers – Strength analyses + drawings (2021)
 4. Holder frame for ingots – Strength analyses (2021)

Czech Republic BROŽ Racing Team s.r.o. (Pravy)

 1. Stejskal P. (2013), Vývoj základního rámu MOTO 2. Výzkumně-vývojová zpráva.
 2. Stejskal P. (2014), Palivové nádrže motocyklu MOTO 2. Výzkumně-vývojová zpráva.

Czech Republic C.I.E.B. Kahovec s.r.o. (Brandýs nad Orlicí)

 1. Stejskal P. (2007), Driver Seat – Line 4 – Driving Test. Result analysis. Sedadlo řidiče – Řada 4 – Jízdní zkouška. Analýza výsledků.
 2. Stejskal P. (2016), Rám podstavce dvojsedadla City. Vývojová zpráva.

Czech Republic CS RAM s.r.o. (Dašice)

 1. Paščenko P. (2004), Disková sušárna kalu – Rotor RKS 15. Výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 2. Sikora R. (2004), Silo na péřovou moučku. Výrobní výkresová dokumentace.
 3. Paščenko P. (2004), Silo na péřovou moučku. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.
 4. Sikora R. (2004), Autokláv 1000 l. Výrobní výkresová dokumentace.
 5. Paščenko P. (2005), Autokláv 1000 l. Kontrola pevnosti tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 6. Sikora R. (2005), Zásobník kafilerní moučky 140 m3. Výrobní výkresová dokumentace.
 7. Paščenko P. (2005), Zásobník kafilerní moučky 140 m3. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.

Czech Republic ČKD CHLAZENÍ s.r.o. (Choceň)

 1. Paščenko P. (2001), Přírubový spoj autoklávu.
 2. Paščenko P. (2004), Úprava otočného ramene. Výpočet pevnosti a tuhosti. Výpočtová zpráva.
 3. Stejskal P. (2011), Nádrž čpavku. Analýza výrobních nepřesností nádrže. Výpočtová zpráva.
 4. Středová D. (2014). Adsorber Vessel DN1400 GL. Stanovení elastických napětí. Výpočtová zpráva.
 5. Stejskal P. (2014), Výpočtový model trubkového svazku 2-7-26042-20 výměníků 1-7-44797-10 a 1-7-44797-11.

Czech Republic DAS Fabrication s.r.o. (Praha)

 1. Sikora R. (2005), Telekomunikační věž s rozhlednou 35 m. Výrobní výkresová dokumentace.
 2. Paščenko P. (2005), Telekomunikační vež s rozhlednou. Analýza kotvení a montážních styků – kontrola pevnosti. Výpočtová zpráva.

Czech Republic DIAMO s.p. (Stráž pod Ralskem)

 1. Paščenko P. (2012), Nerezová nádrž. Kontrola stability pláště. Výpočtová zpráva.

Czech Republic DOOSAN Škoda Power s.r.o. (Plzeň)

 1. Stejskal P. Tomek P.(2015), Tepelné výměníky DOOSAN Bypass Condenser. Ohřívák povrchový vysokotlaký HPH2 – posouzení pevnosti, stability a nízkocyklové únavy vodní komory a hrdla a trubkovnice, nelineární pružně plastické analýzy a mezní stavy plasticity konstrukčních uzlů, analýzy proudění a teplotních polí vodní komory a trubkovnice. Výpočtové zprávy.
 2. Paščenko P. (2016), Rám pod převodovku s IOS, MTD25, dynamická analýza. Výzkumně vývojová zpráva.
 3. Paščenko P. (2016), Odlitek tělesa ventilu VT RZT, výpočet pevnosti v oblasti creepu. Výpočet pevnosti.

Czech Republic ENERGO Choceň s.r.o. (Choceň)

 1. FRAMES-SKID – Strength analyses of Frames (2017)
 2. VOC COMPRESSOR SKID – Dynamic and strength analyses (2018)
 3. SEPARATOR DM508M – Dynamic and strength analyses (2018)
 4. SEPARATORS – Design (2022)

USA FEI Company (Hillsboro, OR, USA)

 1. Paščenko P. (2009), ACOUSTIC ENCLOSURE – Seismic Analysis. Computational report.
 2. Paščenko P. (2009), VULCAN – Seismic Anchorage (Electrical console). Computational report.
 3. Tomek P., Paščenko P. (2010), VULCAN – Seismic Anchorage (Mechanical console). Computational report. 2010.
 4. Paščenko P. (2011), VULCAN – Thermal Analysis of Plasma Tube. Research report.
 5. Paščenko P. (2011), NIMITZ – Chamber of electron microscope – Thermal Analysis Research report.
 6. Paščenko P. (2011), NIMITZ – Chamber of electron microscope – Stiffness Analysis Research report.
 7. Stejskal P. (2011), ARTHUR – Seismic analysis. Computational report.
 8. Stejskal P. (2012), HELIOS 1200 Acoustic Enclosure EFEM UNIT – Seismic anchorage. Computational report.
 9. Stejskal P. (2013), HELIOS 1200 TMC Anchorage – Seismic analysis. Computational report.
 10. Tomek P. (2013), ARTHUR – Seismic analysis. Computational report.
 11. Tomek P. (2014), VULCAN – Thermal Analysis of Plasma Tube (2014 Design – Flow Simulation). Research and development report.
 12. Stejskal P. (2014), HELIOS 1200 HP-FL, TMC ANCHORAGE PLATFORM w/STACIS 2100-1200 AT. Seismic anchorage. Computational report.

Netherlands FEI Electron Optics b.v. (Eindhoven, Holandsko)

 1. Paščenko P. (2007), Titan Cubed. Seismic Anchorage. Computational report.
 2. Paščenko P. (2007), Nanochemix Box V600CE / ACE. Seismic Anchorage. Computational report.
 3. Paščenko P. (2007), Basic Platform. Seismic Anchorage. Computational report.
 4. Paščenko P. (2007), 80-300 Titan System. Seismic Anchorage. Computational report.
 5. Paščenko P. (2007), Tem Cabinet. Seismic Anchorage. Computational report.
 6. Paščenko P. (2007), Power Cabinet. Seismic Anchorage. Computational report.
 7. Paščenko P. (2007), Optics Cabinet. Seismic Anchorage. Computational report.
 8. Paščenko P. (2007), HTT Cabinet. Seismic Anchorage. Computational report.
 9. Paščenko P. (2007), CS Corrector Cabinet. Seismic Anchorage. Computational report.
 10. Paščenko P. (2007), E-Console. Seismic Anchorage. Computational report.
 11. Paščenko P. (2007), Accessory Cabinet. Seismic Anchorage. Computational report.
 12. Paščenko P. (2008), 3.7 Enclosure. Seismic Analysis acc. to CBC. Developmental report.
 13. Středová Doubravka (2012), RITTAL CABINET – Seismic analysis of the anchorage. Computational report.
 14. Stejskal P. (2012), TITAN – MrE Column – Seismic anchorage. Computational report.
 15. Středová D. (2013), RITTAL CABINET – Seismic anchorage. Computational report.
 16. Tomek P. (2014), TALOS – Seismic anchorage. Computational report.
 17. Stejskal P. (2014), HT TANK Brackets – Seismic anchorage. Computational report.
 18. Stejskal P. (2015), Rittal Cabinet – Tem Cabinet – Seismic anchorage. Computational report.
 19. Stejskal P. (2016), Optics Cabinet – Seismic anchorage. Computational report.
 20. Tomek P. (2016), Tecnai G2 Spirit – Sesimic anchorage. Computational report.
 21. Stejskal P. (2016), Rittal Cabinet – Seismic Bracket. Computational report.

Czech Republic FEI Czech Republic s.r.o. (Brno)

 1. Paščenko P. (2005), Stůl elektronového mikroskopu. Pádová zkouška – kontrola pevnosti. Vývojová zpráva.
 2. Paščenko P. (2005), Electron Microscope. Support Frame and H-Frame. Stage 1: Down Fall Test – theoretical preparation. Numerical FEM analysis. Development report.
 3. Paščenko P. (2005), Electron Microscope H-frame. New design based on the down fall test results. Numerical FEM analysis. Development report.
 4. Paščenko P. (2006), Electron Microscope. Down fall test of the new frame. Development report.
 5. Paščenko P. (2006), Spirit Power Cabinet. Seismic Anchorage. Computational report.
 6. Paščenko P. (2006), Spirit Tem Cabinet. Seismic Anchorage. Computational report.
 7. Paščenko P. (2006), Vacuum Console NNS 600. Seismic Anchorage. Computational report.
 8. Paščenko P. (2006), Electric Console QF MK2. Computational report.
 9. Paščenko P. (2006), PM Frame Electric Console QF. Computational report.
 10. Paščenko P. (2006), Electron Microscope. Natural frequencies of the modified frame. Computational report.
 11. Paščenko P. (2007), Large Platform Electric Console. Seismic Anchorage. Computational report.
 12. Paščenko P. (2007), Large SDB Vacuum Console. Seismic Anchorage. Computational report.
 13. Paščenko P. (2010), New Shipping Box – Drop test.
 14. Stejskal P. (2012), Numerical analysis of optical Box Holders MENDEL OBDM / EXPORT ARTEMIS.
 15. Stejskal P. (2015), Cover G4 – Seismic analysis. Computational report.
 16. Stejskal P. (2016), HT TANK 300 kV – seismický výpočet. Výpočtová zpráva.

Czech Republic HERDING Technika životního prostředí s.r.o. (Nehvizdy)

 1. Paščenko P. (2006), Rozvaděč vzduchu úplný. Výpočet pevnosti a únavy tlakových částí. Výpočtová zpráva.

Czech Republic CHETENG s.r.o. (Brno, bývalý CHEPOS a.s.)

 1. Paščenko P. (2003), Ocelový komín C-81, DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. Kontrola pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2005), Ocelový komín C-81, DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. Etapa 1 – Kontrola pevnosti a únavy netlumeného komínu. Výpočtová zpráva.
 3. Paščenko P. (2005), Ocelový komín C-81, DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. Etapa 2 – Konstrukční návrh a teplotní výpočet zaizolování komínu. Kontrola izolovaného komínu na rezonanční účinky větru. Výpočtová zpráva.

Czech Republic INTECHA s.r.o. (Hradec Králové)

 1. Paščenko P. (2002), Trace Gaine Air, Air Total and Air Primare, Trace Gaine Air, Air Secondare, Gaines Air Primare, Gaines Air de Fluidisation. Strength and stability analysis.
 2. Paščenko P. (2003), Svařované tvarovky T – kontrola pevnosti. Výpočtové zprávy.
 3. Paščenko P. (2005), Uvolňovač T03 Ø 2000, hrdlo DN 150. Kontrola pevnosti. Výpočtová zpráva.
 4. Stejskal P. (2008), Hrdla nádrží. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.
 5. Stejskal P. (2010), Nádrž ST 265 – válcový plášť v místě hrdla H 18 s míchacím zařízením. Kontrola pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 6. Stejskal P. (2011), Úpravy kolony – T kus DN 500. Kontrola pevnosti. Výpočtová zpráva.
 7. Stejskal P. (2011), Úprava flérového systému NLR. Kontrola pevnosti upravených hrdel vybraných aparátů. Výpočtová zpráva.
 8. Paščenko P. (2011), Stripovací kolona C401 – hrdlo G3. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 9. Stejskal P. (2013), Kontrola pevnosti patek DN 500, DN 350 a DN 250. Výpočtová zpráva.
 10. Stejskal P. (2014), Flérové komíny A101 a A201. Tvrdonice. Analýza pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 11. Stejskal P. (2015), Flérové komíny A101 a A201. Lobodice. Analýza pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 12. Stejskal P. (2016), Piping GRP – Basic Design – Seismic analysis. Laminátové kolony a potrubí.
 13. Stejskal P. (2016), Přírubový spoj elektrické pece a trubkovnice. Analýza pevnosti konstrukce.
 14. Paščenko P. (2017), Nádrž 15 m3 H2205, H2206. Výpočet pevnosti a stability. Vývojová zpráva

Czech Republic INTERMONT s.r.o. (Pardubice)

 1. Stejskal P. (2007), Skladovací nádrž 200 m3. Výpočet pevnosti základních rozměrů. Výpočtová zpráva.
 2. Stejskal P. (2008), Filtr s rotačním kartáčem. Kontrola pevnosti tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 3. Stejskal P. (2009), Přetlačný tank 20000 L. Kontrola pevnosti tlakových částí. Výpočtová zpráva.

Czech Republic International Power Opatovice a.s. (Opatovice nad Labem)

 1. Paščenko P. (2002), Hlavní stavidlo elektrárny Opatovice. Analýza příčin nedovírání stavidla. Výpočtová zpráva.

Czech Republic IVECO Czech Republic a.s. (Vysoké Mýto)

 1. Paščenko P. (2001), Kataforesní nádrž KTL. Znalecký posudek č. 002/2001.
 2. Paščenko P., Slabý F. (2001), Kataforesní nádrž. Kontrola pevnosti a životnosti. Technická zpráva.
 3. Slabý F., Paščenko P. (2001), KTL-TANK. Radiographic Testing of Weldments. Technical report.
 4. Paščenko P. (2002), Laminátová výstelka kataforézní nádrže KTL lakovny – Karosa, a.s. Vysoké Mýto. Kontrola pevnosti a stability. Technická výpočtová zpráva.
 5. Paščenko P. (2002), Laminátová výstelka kataforézní nádrže KTL lakovny fy Karosa, a.s. Vysoké Mýto. Zpráva o technickém dozoru.

Czech Republic KOVOPROJEKTA a.s. Brno a UNIMONTEX s.r.o. (Litvínov)

 1. Paščenko P. (2003), První DHC reaktor 01-D-102. Výpočet pevnosti a nízkocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2003), Druhá DHC promývací nádoba 01-D-105. Výpočet pevnosti a nízkocyklové únavy. Výpočtová zpráva.

Czech Republic K-PROTOS, a.s. (Kralupy nad Vltavou)

 1. Paščenko P. (2013), KONDENZÁTOR CON 1250 m2. Výpočet pevnosti vrat kondenzátoru. Výpočtová zpráva.

Czech Republic Lučební závody Draslovka a.s. (Kolín)

 1. Paščenko P. (2017), Ocelová konstrukce OK 01. Posouzení vibrací stávajícího stavu a návrh konstrukčních úprav. Vývojová zpráva.
 2. Mechanical vibration monitoring – On-line dynamic measurement of accelerations (2018)
 3. New reactor R301A – Development, design, measurement (2019)
 4. The stiffening of steel structure with new reactors – Dynamic and strength analyses including measurement of accelerations (2020-2021)

Czech Republic MAGMA servis a.s. (Opava - Komárov)

 1. Sikora R. (2004), Autokláv 1 m3. Výrobní výkresová dokumentace.
 2. Paščenko P. (2004), Autokláv 1 m3. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.
 3. Tomek P. (2011), Bajonetový uzávěr filtru 200 l. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.
 4. Tomek P. (2012), Bajonetový uzávěr filtru 500 l. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.
 5. Tomek P. (2013), Bajonetový uzávěr filtru 270 l. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.
 6. Tomek P. (2014), Kónický zásobník – Drážka pro O kroužek – výpočet pevnosti na podtlak 1 bar. Výpočtová zpráva.
 7. Středová D. (2014), Bajonetový uzávěr PF procesního filtru 200 l – výpočet pevnosti.

Czech Republic NKT Cables s.r.o. (Plzeň – Velké Meziříčí)

 1. Paščenko P. (2017), Rotační koš Bartell. Analýza pevnosti a únavy – odhalení příčin vzniku a šíření únavových trhlin. Výpočtová zpráva.

Czech Republic TERMOL s.r.o. (Šlapanice) a MICo s.r.o (Třebíč)

 1. Paščenko P. (2005), CR-V-Condenser 300 m2, Faust Duct and Steam Dump Device. Numerical FEM-analysis. Computational report.
 2. Paščenko P. (2005), Kondenzátor 1255 m2. Výpočet pevnosti a stability parního hrdla ve válcovém plášti – analýza MKP. Výpočtová zpráva.
 3. Sikora R. (2006), Trubkové svazky výměníků tepla podle ASME Code. Výrobní výkresová dokumentace.
 4. Sikora R. (2006), Heat Exchanger 102-S10. Výrobní výkresová dokumentace.
 5. Paščenko P. (2006), Kondenzátor 535 m2. Posouzení pevnosti a stability parního dómu. Znalecký posudek č. 002/2006.
 6. Paščenko P. (2006), Condenser 535 m2, Inlet Steam Exhaust Duct. Numerical FEM-analysis. Computational report.
 7. Sikora R. (2007), Výměník tepla AES 80 m2. Výrobní výkresová dokumentace.
 8. Sikora R. (2007), After Condenser Soda Solution Heater HP Gas Cooler. Výrobní výkresová dokumentace.
 9. Paščenko P. (2007), Surface Condenser CON 1350 m2, Inlet Steam. Numerical FEM Analysis. Computational report.
 10. Paščenko P. (2008), Kondenzátor 960 m2, Surface Condenser. Výpočet pevnosti a stability parního hrdla ve válcovém plášti. Analýza MKP. Výpočtová zpráva.
 11. Sikora R. (2008), Tlakové nádoby ASME. Výrobní výkresová dokumentace.
 12. Sikora R. (2008), Tlakové nádoby (RIEKA). Výrobní výkresová dokumentace.
 13. Sikora R. (2008), Výměník dle ASME (IRÁK). Výrobní výkresová dokumentace.
 14. Stejskal P. (2009), Surface Condenser CON 1800 m2 – Strength and stability computation of the steam nozzle. Kondenzátor CON 1800 m2 – Výpočet pevnosti a stability parního hrdla.
 15. Sikora R. (2010), Vysokotlaký kondenzátor HPH1, HPH2. Výrobní výkresová dokumentace.
 16. Paščenko P. (2010), Technological Condenser LOT 2 – Expert assessment of Calculations. Technologický kondenzátor LOT 2 – Expertní posouzení výpočtů.
 17. Paščenko P. (2010), Technological Condenser LOT 1 – Expert assessment of Calculations. Technologický kondenzátor LOT 1 – Expertní posouzení výpočtů.
 18. Stejskal P. (2011), Surface Condenser CON 845 m2 – Strength analysis of steam nozzle. Kondenzátor CON 845 m2 – Analýza pevnosti parního hrdla. Computational report. Výpočtová zpráva.
 19. Paščenko P. (2011), Vent Steam Condenser 17 m2 – Strength Verification of nozzle IV. Kondenzátor komínové páry 17 m2 – Kontrola pevnosti hrdla IV. Computational report. Výpočtová zpráva.
 20. Stejskal P. (2011), Surface Condenser CON 375 m2 – Strength analysis of steam nozzle. Kondenzátor CON 375 m2 – Analýza pevnosti parního hrdla. Computational report. Výpočtová zpráva.
 21. Tomek P. (2011), Surface Condenser CON 625 m2 – Strength and stability analysis. Kondenzátor CON 625 m2 – Analýza pevnosti a stability. Computational report. Výpočtová zpráva.
 22. Stejskal P., Tomek P. (2011), Surface Condenser Yunus Emre 2 x 145 MW CON 7150 m2 – Strength and seismic analysis. Povrchový kondenzátor Yunus Emre 2 x 145 MW CON 7150 m2 – Pevnostní a seismická analýza. Design of basic Dimensions and computational report. Návrh základních rozměrů a výpočtová zpráva.
 23. Stejskal P. (2011), Surface Condenser CON 1700 m2 – Strength analysis of extension. Kondenzátor CON 1700 m2 – Analýza pevnosti nástavby. Computational report. Výpočtová zpráva.
 24. Sikora R. (2012), Yunus Emre HPH1, HPH2. Výrobní výkresová dokumentace.
 25. Sikora R. (2012), Mixing Tank. Výrobní výkresová dokumentace.
 26. Stejskal P. (2012), Surface Condenser CON 695 m2 – Strength analysis of extension. Kondenzátor CON 695 m2 – Analýza pevnosti nástavby. Computational report. Výpočtová zpráva.
 27. Paščenko P. (2012), Topný výměník OSV 590 m2 – Analýza pevnosti a tuhosti. Výpočtová zpráva.
 28. Paščenko P. (2012), Low Pressure Heater Type LPH 2-20+300 m2 – Numerical FEM – analysis. Nízkotlaký ohřívák typ LPH 2-20+300 m2 – Analýza pevnosti a stability.
 29. Tomek P. (2012), Low Pressure Heater Type LPH 1-345 m2 – Numerical FEM – analysis. Nízkotlaký ohřívák typ LPH 1-345 m2 – Analýza pevnosti a stability.
 30. Tomek P. (2012), High Pressure Heater Type HPH 1-25+395 m2 – Numerical FEM – analysis. Vysokotlaký ohřívák typ HPH 1-25+395 m2 – Analýza pevnosti a stability.
 31. Stejskal P. (2012), Surface Condenser CON 270 m2 – Strength analysis of extension. Kondenzátor CON 270 m2 – Analýza pevnosti nástavby. Computational report. Výpočtová zpráva.
 32. Stejskal P. (2013), Kondenzátor CON 190 m2 – Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 33. Stejskal P. (2013), Vent Steam Condenser, Nozzle IV - Drain Outlet. Strength Analysis. Computational report.
 34. Stejskal P. (2013), Kondenzátor 430 m2 – vodní komora. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 35. Paščenko P. (2013), Gland Steam Condenser. Anchorage seismic Analysis. Computational report.
 36. Paščenko P. (2013), Condenser 270 m2. Anchorage seismic Analysis. Computational report.
 37. Tomek P. (2013), Kondenzátor 615 m2. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 38. Stejskal P. (2013), District Heater DH 1a, 2a, 1b, 2b – Nozzle IX. Strength analysis. Computational report.
 39. Stejskal P. (2014), Surface Condenser CON 785 m2. Strength analysis of shell and water chamber. Computational report.
 40. Tomek P. (2014), Kondenzátor CON 1110 m2. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 41. Tomek P. (2014), Hrdla a kotvení patky aparátů HPH1,2 a 3. Výpočet na zvýšený přetlak 1 bar. Výpočtová zpráva.
 42. Paščenko P. (2014), Condenser CON 770 m2. Strength and stability analysis. Computational report.
 43. Paščenko P. (2015), Distric Heater. Strength analysis of Nozzles III, IV. Computational report.
 44. Paščenko P. (2015), Kondenzátor CON 360 m2 (Anglie). Analýza pevnosti deskového víka. Výpočtová zpráva.
 45. Stejskal P. (2015), Kondenzátor CON 695 m2. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 46. Paščenko P. (2015), Surface condenser. Numerical FEM analysis. Computational report
 47. Stejskal P. (2016), Surface Condenser CON 425 m2. Numerical FEM analysis. Computational report.
 48. Paščenko P. (2016), Vysokotlaký ohřívák VTO2 – 765 m2 – Hrdla III a IV. Výpočtová kontrola pevnosti. Výpočtová zpráva.
 49. Paščenko P. (2016), Surface Condenser CON 210 m2. Numerical FEM analysis. Computational report.
 50. Stejskal P. (2016), Kulové dno s hrdly vodní komory vysokotlakého ohříváku VTO 765 m2. Analýza pevnosti.
 51. Tomek P. (2016), Kondenzátor CON 1110 m2 – Bukoza. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 52. Paščenko P. (2016), Surface Condenser CON 615 m2. Numerical FEM analysis. Computational report.
 53. Tomek P. (2017), Kondenzátor CON 705 m2, Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 54. Condensate tank 84 m3 – Numerical analyses of the strength and stability capacity (2020)
 55. Heat exchanger VPT-H-2-25 / 2125 m2 – Strength analyses (2021)
 56. High pressure heater HPH 790 m2 – Strength analyses (2021)
 57. Heat exchanger OSV-H-2-20 / 285 m2 – Strength analyses (2021)
 58. Surface condenser 495 m2 – Strength and stability analyses (2021)

Czech Republic MONTS s.r.o. (Hradec Králové)

 1. Paščenko P. (2002), Rotor kontinuální diskové sušárny KDS-150. Výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2002), Rotor kontinuální diskové sušárny KDS-200. Výpočet pevnosti a životnosti topných disků a centrální trubky. Výpočtová zpráva.
 3. Sikora R. (2003), Rotor sušárny KDS-250. Výrobní výkresová dokumentace.
 4. Paščenko P. (2003), Rotor kontinuální diskové sušárny KDS-300. Výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 5. Paščenko P. (2003), Destruktor 8 m3 – hrdlo vhozu a hrdlo výpadu. Výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 6. Paščenko P. (2003), Rotor kontinuální diskové sušárny KDS-250. Výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 7. Paščenko P. (2004), Disková sušárna KDS-300 – topný disk 1970. Výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 8. Paščenko P. (2004), Disková sušárna KDS-250 – ROTOR 250. Výpočet pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 9. Paščenko P. (2004), Vařák 10 t - nádoba a míchadlo vařáku. Výpočet pevnosti a únavy. Výpočtové zprávy.
 10. Paščenko P. (2005), Košové míchadlo. Výpočet pevnosti tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 11. Sikora R. (2005), Košové míchadlo. Výrobní výkresová dokumentace.
 12. Paščenko P. (2005), Destruktor D12. Strength and Fatigue Calculation. Computational report.
 13. Sikora R. (2005), Destruktor D12. Výrobní výkresová dokumentace.
 14. Paščenko P. (2005), Destruktor D10. Strength and Fatigue Calculation. Computational report.
 15. Sikora R. (2006), Košový vařák 17 m3. Výrobní výkresová dokumentace.
 16. Sikora R. (2013), Hydrolyzér HM-12 m3. Výrobní výkresová dokumentace.
 17. Sikora R. (2014), Sterilizátor – sušič PSS 10 m3. Výrobní výkresová dokumentace.
 18. System of three evaporator columns DN 900 with piping – Strength analyses (2018)

Czech Republic MOVEO spol. s r.o. (Most)

 1. Sikora R. (2007), Absorber C310 a V310, Filtr V110 a V130. Výrobní výkresová dokumentace.
 2. Sikora R. (2007), RS27108 (SRBSKO). Výrobní výkresová dokumentace.
 3. Sikora R. (2010), Filtr 3CS DN500. Výrobní výkresová dokumentace.
 4. Sikora R. (2010), Compressed Air Receiver Ø 600 3C. Výrobní výkresová dokumentace.

Czech Republic NUCLEA s.r.o. (Třebíč)

 1. Paščenko P. (2002), Condenser 21 m2. Strength and Fatigue Calculation. Computational report. Kondenzátor 21 m2. Kontrola pevnosti. Výpočtová zpráva.

Czech Republic OKZ Holding a.s (Pardubice)

 1. Stejskal P. (2009), Točivé příruby DN 80, DN 200 / PN16. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.

Czech Republic OZM Research, s.r.o. (Hrochův Týnec)

 1. Sikora R. (2013), Zkušební zařízení CA2 ATEX. Výrobní výkresová dokumentace.
 2. Paščenko P. (2013), Zkušební zařízení CA2 ATEX. Výpočet pevnosti a únavy. Výzkumně vývojová zpráva.
 3. Paščenko P. (2014), Detonační komora KV-250. Výpočet pevnosti a únavy. Výzkumně vývojová zpráva.
 4. Stejskal P. (2014), Výbuchová komora CA 1M3. Výpočet pevnosti a únavy. Výzkumně vývojová zpráva.
 5. Tomek P. (2014), Výbuchová komora AUTOKLÁV 20l. Výpočet pevnosti a únavy. Výzkumně vývojová zpráva.
 6. Paščenko P. (2014), Detonační komora KV – 2. Výpočet pevnosti a únavy. Výzkumně vývojová zpráva.
 7. Paščenko P. (2014), Balistická bomba D94. (Vessel D94). Výpočet pevnosti a únavy. Výzkumně vývojová zpráva.
 8. Paščenko P. (2015), Balistická bomba D94 – MBP. Výpočet pevnosti a únavy. Výzkumně vývojová zpráva.
 9. Paščenko P. (2015), Balistická bomba BB D 110. Výpočet pevnosti a únavy. Výzkumně vývojová zpráva.
 10. Paščenko P. (2016), Kontrola komor KV2 a KV250. Posouzení konstrukčních úprav. Výpočtová zpráva.
 11. Paščenko P. (2016), Výbuchová komora CA ATEX 1 m3. Kontrola pevnosti, tuhosti a únavy úchytu horní kopule. Výpočtová zpráva.
 12. Stejskal P. (2016), Úprava výbuchové komory CA 1 m3 na tlak 50 barů. Výpočet pevnosti a únavy základních konstrukčních uzlů. Výzkumně vývojová zpráva.
 13. Paščenko P. (2017), Detonační komora CA ATEX 20 m3. Výpočet pevnosti a únavy. Vývojová zpráva.
 14. Testing chambre 2 m3 – Numerical strength and dynamic analyses (2019)

Czech Republic PENT a.s. (Hořice)

 1. Paščenko P. (2003), Separátory F09F01 a F09F02. Výpočet pevnosti a stability tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2003), Nádrž W05R01. Kontrola pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 3. Paščenko P. (2003), Kvasná káď. Kontrola pevnosti a únavy tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 4. Paščenko P. (2006), Nádrž s míchadlem 2000 L – A02. Kontrola hřídele na pevnost a únavu. Výpočtová zpráva.

Czech Republic PENTAS - Trading s.r.o. (Hořice)

 1. Paščenko P. (2002), Uskladňovací nádrž 98 m3. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2002), Zásobník 15H-070. Pevnostní výpočet základních částí s ohledem na možnost náhlého nárůstu tlaku uvnitř nádoby. Výpočtová zpráva.
 3. Kopa L. (2003), Nádoba 25 m3 – W05/R02. Výrobní výkresová dokumentace.
 4. Kopa L. (2003), Nádrž 360 m3 – W05/R01. Výrobní výkresová dokumentace.
 5. Sikora R. (2005), Nádrže 6300 l, WH 2500 l, WR 2500 l, WR-E 2500 l. Výrobní výkresová dokumentace.
 6. Sikora R. (2005), Směšovací nádrž A20-01, Předkvasná káď A30-02. Výrobní výkresová dokumentace.

Czech Republic PENTO s.r.o. (Praha)

 1. Paščenko P. (2008), Nádrž 7091 m3 – Válcový plášť v místě hrdla s míchacím zařízením. Výpočet pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.

Switzerland PEPO Ingenieur - Büro (Jona, Švýcarsko)

 1. Paščenko P. (2007), Freeze Container with Register. Strength and Fatigue Analysis. Computational report.
 2. Paščenko P. (2007), Behalter 2500 L. Strength and Fatigue Analysis. Computational report.

Czech Republic PHARMIX s.r.o. (Kroměříž)

 1. Paščenko P. (2002), Výměník tepla. Výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.

Czech Republic Poličské strojírny a.s. (Polička)

 1. Paščenko P. (2005), Velkopovrchový filtr TYP F105.25, F105.40, F105.50, F105.80, F105.100. Kontrola pevnosti tlakových částí. Soubor výpočtových zpráv.
 2. Paščenko P. (2005), Sítový filtr TYP F104-25, F104.40, F104.50, F104.80, F104.100. Kontrola pevnosti tlakových částí. Soubor výpočtových zpráv.
 3. Paščenko P. (2005), Sítový filtr TYP F114-25, F114.40, F114.50, F114.80, F114.100. Kontrola pevnosti tlakových částí. Soubor výpočtových zpráv.
 4. Paščenko P., Sikora R. (2005), Odlučovač vzduchu N 169.80, N 178.100 E. Kontrola pevnosti a únavy. Soubor výpočtových zpráv.
 5. Paščenko P. (2005), Úchyt pružinového válce. Kontrola pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 6. Paščenko P. (2005), Plnící pistole LPG-L. Výpočet na mezní stav. Výpočtová zpráva.
 7. Paščenko P. (2005), Rotační objemové měřidlo DN80. Etapa 1 – Pevnost a tuhost zadního víka a předního čela. Výpočtová zpráva.
 8. Paščenko P. (2006), Rotační objemové měřidlo DN80. Etapa 2 – Pevnost, tuhost a únava tělesa měřidla. Výpočtová zpráva.
 9. Paščenko P. (2006), Úchyt pružinového válce - svařenec. Kontrola pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 10. Paščenko P. (2006), Odlučovač s filtrem FNV.80, FNV.100. Kontrola na pevnost a únavu tlakových částí. Vývojová zpráva.
 11. Paščenko P. (2007), Odlučovač s filtrem FNV.100 - Sputnik. Kontrola pevnosti a únavy tělesa odlučovače. Vývojová zpráva.
 12. Paščenko P. (2007), Mechanizmus zavírání dveří autobusu. Výpočtová kontrola pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 13. Stejskal P. (2008), Odlučovač vzduchu N178,100R – kontrola pevnosti. Vývojová zpráva.
 14. Stejskal P. (2008 až 2009), Nádoba filtru F114,150R – Kontrola pevnosti. Vývojová zpráva.
 15. Tomek P. (2010 až 2011), Víko odlučovače FNV.100 – pevnost a únava. Výpočtová zpráva.
 16. Stejskal P. (2011), FILTER F104.40S and F114.100ES – Design of basic Dimensions – Strength analysis. Filtr F104.40S a F 114.100ES – Návrh základních rozměrů – Pevnostní analýza.
 17. Stejskal P. (2011 až 2012), Elektro-hydraulická zdviž ZDV 01 – Pevnostní analýza.
 18. Středová D. (2012), Separator FNV.100 SPUTNIK – Strength and Fatigue.

Czech Republic PRETOL HB s.r.o. (Praha)

 1. Stejskal P. (2012 až 2013), Vyprošťovací plošina PRETOL – vyprošťovací a odtahová nástavba nákladního vozu. Výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 2. Sikora R. (2010 až 2012), Vyprošťovací plošina PRETOL – vyprošťovací a odtahová nástavba nákladního vozu. Výrobní výkresová dokumentace.
 3. Stejskal P., Sikora R. (2014 až 2015), ROTÁTOR – konstrukční a výpočtové práce.
 4. Stejskal P. (2016), ROTÁTOR – analýza únostnosti rámu zadní zábrany proti podjetí.

Czech Republic Prokop Invest a.s. (Pardubice)

 1. Paščenko P. (2001), Posouzení pevnosti a životnosti topného disku sušárny KDS-250. Znalecký posudek č. 003/2001.
 2. Paščenko P. (2001), Vysévač. Kontrola pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 3. Paščenko P. (2002), Sterilizátor H12. Odstranění příčin vybočení vlnového kompenzátoru. Výpočtová zpráva.
 4. Paščenko P. (2002), Posouzení stability válcového pláště destruktoru 8 m3. Znalecký posudek č. 002/2002.
 5. Kopa L. (2002), Vakuová sušárna 4 m3, Výrobní výkresová dokumentace.
 6. Kopa L., Sikora R. (2003), Ocelový komín C-81. Výrobní výkresová dokumentace.
 7. Kopa L. (2002), Míchadlo destruktoru D-8 m2. Výrobní výkresová dokumentace.
 8. Sikora R. (2003), Drtič surovin DS-30. Výrobní výkresová dokumentace.
 9. Paščenko P. (2004), Hřídel rotoru diskové sušárny RKS 15. Znalecký posudek č. 005/2004.
 10. Paščenko P. (2004), Disková sušárna KDS 250 – ROTOR 250. Výpočet pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 11. Sikora R. (2004), Rotor míchadla předvařáku P-17. Výrobní výkresová dokumentace.
 12. Sikora R. (2004), Vakuová sušárna 0,7 m3 (Venulet). Výrobní výkresová dokumentace.
 13. Sikora R. (2004), Předvařák PP-10 m3. Výrobní výkresová dokumentace.
 14. Sikora R. (2004), Předvařák P8 m3. Výrobní výkresová dokumentace.
 15. Sikora R. (2005), Vakuová sušárna 4 m3 (Venulet). Výrobní výkresová dokumentace.
 16. Paščenko P. (2006), Rotor Diskové sušárny KDS 200. Posouzení zbytkové pevnosti a životnosti. Znalecký posudek č. 001/2006.
 17. Paščenko P. (2006), Trubková sušárna KTS 2x500. Nádoba a rotor sušárny. Vývojové zprávy.
 18. Sikora R. (2006), Trubková sušárna KTS 2x500. Výrobní výkresová dokumentace.
 19. Paščenko P. (2006), Domíchávač DPZ 35. Kontrola pevnosti a stability tlakových částí. Vývojová zpráva.
 20. Paščenko P. (2006), Venulet 1 m3 – výpočet pevnosti tlakových částí, kontrola rotoru na pevnost a únavu. Výpočtová zpráva.
 21. Paščenko P. (2006), Sterilizátor S8 – výpočet pevnosti a únavy rotoru. Výpočtová zpráva.
 22. Paščenko P. (2008), Hydrolyzér PHD 8. Kontrola pevnosti a únavy hřídele rotoru. Výpočtová zpráva.
 23. Paščenko P. (2008), Diskový desublimátor DD40. Kontrola pevnosti a únavy hřídele rotoru a frézy. Výpočtová zpráva.
 24. Paščenko P. (2006 a 2008), Vysévač PQV 822 a 1022. Kontrola pevnosti a únavy rotoru. Výpočtová zpráva.
 25. Paščenko P. (2008), Míchadlo H12 – výpočet pevnosti a únavy hřídele rotoru. Výpočtová zpráva.
 26. Paščenko P. (2009), Rotor diskové sušárny PKDS 100 – výpočet pevnosti a únavy hřídele a tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 27. Paščenko P., Tomek P. (2010), Sušič termické desorpce PSTD 20 – výpočet tlakových částí, rotoru sušiče a tlakový výpočet. Výpočtová zpráva.
 28. Tomek P. (2010), Chladící věž – výpočet tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 29. Středová D. (2010), Rotační hlava sušiče PSTD 20 – tlakový výpočet. Výpočtová zpráva.
 30. Tomek P. (2010), Hydrolyzér PHD 10 – míchadlo hydrolyzéru – výpočet pevnosti a vysokocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 31. Sikora R. (2010), Hydrolyzér PHD 10 – míchadlo hydrolyzéru. Výrobní výkresová dokumentace.
 32. Sikora R. (2010), Míchadlo sterilizátoru 15 m3. Výrobní výkresová dokumentace.
 33. Sikora R. (2010), Hydrolyzér PHD10. Výrobní výkresová dokumentace.
 34. Sikora R. (2010), Sterilizátor 16 m3 – PP. Výrobní výkresová dokumentace.
 35. Sikora R. (2010), Coagulator Rorvik Norsko. Výrobní výkresová dokumentace.
 36. Stejskal P. (2010), Kondenzátor PTKV 55 – kontrola pevnosti. Výpočtová zpráva.
 37. Tomek P. (2011), Sterilizátor S 15 – míchadlo sterilizátoru – výpočet pevnosti a vysokocyklové únavy, tlakový výpočet. Výpočtová zpráva.
 38. Středová D. (2011), Hydrolyzér PHD 10 – výpočet límců hrdel. Výpočtová zpráva.
 39. Tomek P. (2011), Trubková sušárna PKTS 80 – rotor – výpočet pevnosti a vysokocyklové únavy, tlakový výpočet rotoru. Výpočtová zpráva.
 40. Stejskal P. (2011), Sterilizátor PSS 10 – výpočet pevnosti tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 41. Tomek P. (2011), Sterilizátor PSS 10 – míchadlo sterilizátoru – výpočet pevnosti a vysokocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 42. Tomek P. (2011), Topný disk sušárny KDS 300 – analýza příčin praskání topného disku. Výpočtová zpráva.
 43. Paščenko P. (2012), Sušárna KDS 300 – tlakový výpočet rotoru. Výpočtová zpráva.
 44. Tomek P. (2012), Coagulator – míchadlo coagulatoru – výpočet pevnosti a vysokocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 45. Paščenko P. (2012), Parní rozvaděč – výpočtová analýza pevnosti a nízkocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 46. Paščenko P. (2012), Rotor sušárny 280 m2 – výpočtová analýza čepu pohonu. Výpočtová zpráva.
 47. Tomek P. (2012), Disková sušárna PKDS 250V – výpočet pevnosti topného disku 2000, výpočet stability pláště sušárny a výpočet stability odlučovače. Výpočtové zprávy.
 48. Středová D. (2012), Disková sušárna PKDS 250V – výpočtová analýza rotoru sušárny. Výpočtová zpráva.
 49. Středová D. (2012), Odparky vakuové I, II a III – výpočet stability pláště. Výpočtová zpráva.
 50. Středová D. (2013), Topný disk 1270N. Výpočet pevnosti a nízkocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 51. Středová D. (2014), Topný disk 1550N. Výpočet pevnosti a nízkocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 52. Stejskal P. (2014), PREEX 2000. Analýza pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 53. Stejskal P. (2014), Sterilizátor PSP 15, Výpočet pevnosti tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 54. Sikora R. (2014), Sterilizátor SPS 15. Výrobní výkresová dokumentace.
 55. Sikora R. (2014), Sterilizátor – sušič PSS 10 m3 SRBSKO. Výrobní výkresová dokumentace.
 56. Stejskal P. (2014 až 2015), Sterilizátor PSS 9 m3 Wastech a Wastech II + filtr. Výpočtové zprávy.
 57. Tomek P. (2014), Rotor diskové sušárny KDS 125. Výpočet pevnosti a vysokocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 58. Stejskal P. (2015), Destruktor D8 – míchadlo a plášť. Výpočtová zpráva.
 59. Tomek P. (2015), Rotor diskové sušárny PKDS 140. Výpočtová zpráva.
 60. Stejskal P. (2015), Kotel 0,3 m3 – Walters. Analýza pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 61. Tomek P., Středová D. (2015), Sterilizer PSS8 Prekon – Shell of Vessel + Rotor – calculation of Pressure parts.
 62. Stejskal P. (2015), Rotor and disk 1270N diskové sušárny PKDS 60 – strength analysis.
 63. Paščenko P. (2015), Kontinuální sušárna PKDS 5000 Polsko. Výpočet pevnosti, stability a únavy.
 64. Stejskal P. (2015), Rotor a disk 2420 diskové sušárny PKDS 400. Strength analysis.
 65. Stejskal P. (2016), Preexpander PREEX 4000 – pěnový kotel – analýza pevnosti a únavy.
 66. Stejska. P., Sikora R. (2016), Kontinuální koagulátor PKKG 10 – analýza pevnosti – výpočty a výrobní dokumentace.
 67. Stejskal P. (2016), Rotor diskové sušárny PKDS 130 – 130 V a DISK 1780 N. Výpočtová zpráva.
 68. Tomek P. (2016), Plášť diskové sušárny PKDS 130. Výpočtová zpráva.
 69. Stejskal P. (2016), Rotor KDS 250 and DISK 2000. Strength analysis.
 70. Paščenko P. (2016), Sterilizátor PSP 16/12 Warthausen – míchadlo a hrdla H1 až H4. Strength and fatigue analysis.
 71. Stejskal P. (2016), Sterilizer PSS 24 – Nádoba a míchadlo. Strength analysis.
 72. Paščenko P. (2016), Kontinuální sušárna PKPS 500. Výpočet pevnosti, stability a únavy. Vývojová zpráva.

Czech Republic QUICKSTEP ANTICORRO s.r.o. (Kladno – Dubí)

 1. Paščenko P. (2007), Výměník VTX 21. Výpočet pevnosti a únavy dělené trubkovnice. Výpočtová zpráva.

Czech Republic RALVOK s.r.o. (Hradec Králové)

 1. Paščenko P. (2006), Boční stěna výměníku. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.

Czech Republic RIETER Elitex a.s. (Ústí nad Orlicí)

 1. Paščenko P. (2004), Přepravní rám sekcí dopřádacího stroje. Výpočet pevnosti a tuhosti konstrukčního návrhu. Výpočtová zpráva.

Czech Republic SEKOS Production s.r.o. (Ústí nad Labem)

 1. Paščenko P. (2003), Refluxní zásobník FA-652. Posouzení pevnosti a stability zásobníku pod duplikátorem. Znalecký posudek č. 002/2003.
 2. Paščenko P. (2003), Kolona výroby naftalenového koncentrátu DA-651. Vnitřní účinky od větru a seizmicity, kontrola kotvení. Výpočtová zpráva.
 3. Paščenko P. (2003), Kolona výroby naftalenového koncentrátu DA-652. Vnitřní účinky od větru a seizmicity kontrola kotvení. Výpočtová zpráva.
 4. Paščenko P. (2003), Vacuum stripper 3/4000. Strength analysis. Computational report.
 5. Paščenko P. (2005), Ležácký tank 63 m3. Sedlová podpora – výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 6. Paščenko P. (2005), Přepážka tanku autocisterny. Výpočet pevnosti, stability a únavy. Výpočtová zpráva.
 7. Paščenko P. (2006 až 2007), Methylester Drier. Strength computation. Computational report.
 8. Paščenko P. (2007), Kolona DA-851. Kontrola na zatížení větrem. Výpočtová zpráva.
 9. Sikora R. (2007), Vařák kolony 2301-C21. Výrobní výkresová dokumentace.
 10. Sikora R. (2007), Separátor. Výrobní výkresová dokumentace.
 11. Sikora R. (2008), Sušič 2512-T15. Výrobní výkresová dokumentace.
 12. Stejskal P. (2008), Kolona C-180 a C-220 – Výpočet vnitřních účinků od větru a kontrola kotvení.
 13. Stejskal P. (2008), Zásobník H-330 a H-510 – Výpočet vnitřních účinků od větru a kontrola kotvení.
 14. Stejskal P. (2010), Conditioner 25 m – HABR – Strength Analysis.
 15. Paščenko P. (2011), Ležácký tank 630 hl – Uložení trojice tanků – Výpočet pevnosti a stability.
 16. Stejskal P. (2011), Odlučovač H 84 – výpočet vnitřních účinků od větru a kontrola kotvení.
 17. Paščenko P. (2012), Ležácký tank 630 hl – Uložení čtveřice tanků – Výpočet pevnosti a stability.
 18. Stejskal P. (2013), SLOP SEPARATOR – Marine steel construction. Strength analysis. Computational report.
 19. Stejskal P. (2013), SLOP SEPARATOR – Marine steel construction and flat roof. Strength analysis. Computational report.
 20. Paščenko P. (2018), Conditioner 1275 – Rotor. Strength and fatigue analysis. Development report.

Czech Republic SIAG CZ s.r.o. (Chrudim)

 1. Stejskal P. (2016), Polohovací stojan V1. Analýza pevnosti. Výpočtová zpráva.
 2. Stejskal P. (2016), C-Hák. Numerická analýza pevnosti a posouzení únavy. Výpočtová zpráva.
 3. Stejskal P. (2016), Vahadlo 64 t. Numerická analýza pevnosti a posouzení únavy. Výpočtová zpráva.
 4. Stejskal P. (2016), Podstavec 134 t. Návrh základních rozměrů – analytický výpočet. Výpočtová zpráva.

Czech Republic SVOS, spol. s r.o. (Přelouč)

 1. FRAME 4x4 – Numerical strength and dynamic analyses of special vehicle frame (2020)
 2. FRAME 6x6 – Numerical strength and dynamic analyses of special vehicle frame (2021)

Czech Republic TECHMIX s.r.o. (Brno)

 1. Paščenko P. (2000), Podstavec patního vedení hřídele míchacího zařízení nádrže 5000 m3 – výpočet pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2002), Víko nádoby 1,7 m3 – kontrola pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 3. Paščenko P. (2002), Nádrž flokulační komory – kontrola pevnosti. Výpočtová zpráva.
 4. Paščenko P. (2004), Rozmíchávací nádrž 3,2 m3 – výpočet pevnosti, stability a únavy tlakových částí. Výpočtová zpráva.
 5. Paščenko P. (2005), Předloha DPG - výpočet pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.
 6. Sikora R. (2006), Lenor Mix Tank, Lenor Drop Tank. Výrobní výkresová dokumentace.
 7. Paščenko P. (2006), Lenor Mix Tank – výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 8. Paščenko P. (2007), Nádoby 101-DJ-101,102,105 a 110 – dynamické analýzy víka s míchací jednotkou. Výpočtové zprávy.
 9. Paščenko P. (2007), Nádrž PC-250 – kontrola pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 10. Tomek P. (2013), Míchací zařízení pro záložní nádrž. Výpočtová zpráva.
 11. Tomek P. (2013), Míchací zařízení pro záložní nádrž. Výpočtová zpráva.
 12. Středová D. (2013), Spojka míchacího ústrojí. Výpočet pevnosti a vysokocyklové únavy. Výpočtová zpráva.
 13. Paščenko P. (2018), Lopatka míchadla nádrže sádrovcové suspenze. Výpočtová kontrola pevnosti a únavy. Výpočtová zpráva.

Czech Republic TENEZ a.s. (Chotěboř)

 1. Paščenko P. (2004), Nerezové svěrky M20, M27. Posouzení použití svěrek na přírubové spoje tlakových nádob. Znalecký posudek č. 01/2004. Pardubice.
 2. Paščenko P. (2004), Nerezové svěrky přírubových spojů tlakových nádob. Svěrka M20 (dlouhá, krátká), svěrka M27 (dlouhá, krátká). Podklady k certifikaci, Etapa 1-4. Vývojová zpráva.
 3. Paščenko P. (2004), Smaltovaná tlaková nádoba SM1DPTKAV 6,3 m3. Rozbor možných příčin poškození smaltu. Výpočtová zpráva.
 4. Paščenko P. (2005), Plošina aparátů FEED TANK 13 m3 a FILTERVESSEL 1450 – Výpočet pevnosti a stability.

Czech Republic Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. (Brno)

 1. Electron microscope CPFIB II – Dynamic analyses FEA and measurement of accelerations (2019)
 2. HELISCAN Mk 2 – Seismic analyses of anchorage (2019)
 3. TALOS F200X – Anchorage of the Basis and Enclosure Frame (2020)
 4. TUNDRA – Seismic analyses of anchorage (2020)
 5. ELSEM – Seismic analyses of anchorage (2020)
 6. SM Cabinets – Seismic analyses of anchorage (2020)
 7. ILIAD Holder – Strength and Dynamic analyses (2020)
 8. TUNDRA COVER – Development of Frame (2021)
 9. ENCLOSURE CRYOFIB – Strength analyses and seismic analyses of anchorage (2021)
 10. HT TANK 200 kV a 100 kV – Seismic analyses of anchorage (2021)
 11. DEWAR VESSEL – Strength analyses during transport (2021)
 12. CRYO STAGE – Measurement and dynamic analyses (2021)
 13. Hoist JACK – Analytic and numeric computation of strength capacity (2022)
 14. CRYO STAGE – CFD analyses (2022)
 15. GLACIOS 2 – Seismic analyses of anchorage (2022)
 16. MERIDIAN E-CONSOLE – Seismic analyses of anchorage (2022)

Netherlands Thermo Fisher Scientific – FEI Electron Optics BV (Eindhoven, Netherlands)

 1. KRIOS G4 CRYO-TEM Enclosure – CFD and FEA analyses (2021)
 2. Mikroskop KRIOS G4 CRYO-TEM – Optical stability analyses (2021-2022)

Czech Republic TTS energo s.r.o. (Třebíč)

 1. Stejskal P. (2009), Čep duplikátorové stěny kotle. Výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.
 2. Stejskal P. (2009), Kotel 8 MW. Numerická analýza teplotních polí.

Netherlands VDL Industrial Modules Optics b.v. (Eindhoven, Netherlands)

 1. Paščenko P. (2007), 3.7 Enclosure. Seismic Analysis. Developmental report.
 2. Paščenko P. (2008), 4.3 Enclosure. Seismic Analysis. Developmental report.
 3. Paščenko P. (2009), 2.55 Enclosure. Seismic Analysis. Developmental report.

Czech Republic VPS Engineering a.s. (Hradec Králové)

 1. Paščenko P. (2002), Solicí vana. Výpočet pevnosti a stability. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2005), Nádrž koncentrátu 3x35 m3, 35/70 m3. Výpočet pevnosti a stability vytipovaných uzlů. Výpočtová zpráva.
 3. Paščenko P. (2007), Solící vana 100 m3. Kontrola pevnosti a stability. Výpočtové zprávy.
 4. Paščenko P. (2009), Flotační vana. Kontrola pevnosti a tuhosti boční stěny. Výpočtová zpráva.

Czech Republic VSK Pardubice s.r.o. (Pardubice)

 1. Paščenko P. (2006), Dna zásobníků 40 m3 a 25 m3. Kontrola pevnosti a stability dna v místě podpor. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2012 až 2013), Vysokotlaké zkušební zařízení – nádoba 1 a 10 litrů. Vývoj nového zařízení.
 3. Tomek P. (2014), Míchadlo tavícího kotle HIFK 46 B – vnější lopatky míchadla. Výpočtová zpráva.
 4. Paščenko P. (2015), Laboratorní autokláv DIAMO – řetězový přírubový spoj. Výpočet pevnosti, tuhosti a únavy.
 5. Vessel 3000L, 50BAR – Nozzle H1 (2022)

Czech Republic Výzkumný ústav organických syntéz a.s. (Pardubice)

 1. Paščenko P. (2001), Skleněná aparatura provozu fosgenace ve VÚOS, a.s. Pardubice -Rybitví. Posouzení vlivu vibrací na pevnost a životnost včetně návrhu konstrukčních úprav. Vývojová zpráva.
 2. Paščenko P. (2001), Skleněná aparatura provozu fosgenace ve VÚOS, a.s. Posouzení odolnosti proti vibracím. Vývojová zpráva.

Czech Republic ZVU Engineering a.s. (Hradec Králové)

 1. Paščenko P. (2004), Ocelový komín 20 m – kontrola pevnosti a životnosti. Výpočtová zpráva.
 2. Paščenko P. (2004), Svazek výměníku E01 – kontrola pevnosti a stability při vytyčování. Výpočtová zpráva.
 3. Paščenko P. (2008), Čelo žárotrubného kotle – výpočet pevnosti. Výpočtová zpráva.
 4. Stejskal P. (2009 až 2010), Žárotrubný kotel – teplotní a pevnostní analýza svarového spoje trubka – trubkovnice. Výpočtová zpráva.
 5. Stejskal P. (2014), Trněná vyváděcí trubka. Teplotní analýza. Výpočtová zpráva.
 6. Stejskal P. (2014), Reaktor 6504D. Analýza pevnosti a stability. Vývojová zpráva.
 7. Paščenko P. (2017), Míchací jednotka nádrže 420A. Posouzení pevnosti a vysokocyklové únavy. Výpočtová zpráva

Czech Republic ZVVS a.s. (Milevsko)

 1. Stejskal P. (2008), Cisterna NKA 46. Výpočet pevnosti pláště. Výpočtová zpráva.
 2. Stejskal P. (2009), Cisterna NKA 46. Analýza jízdních zkoušek. Měření zrychlení a tenzometrická měření.