Jaderný průmysl

Realizace Hrdla nízkotlakého podchlazovače

Hrdla nízkotlakého podchlazovače

Realizace Těleso filtru

Těleso filtru

Realizace Vysokotlaký ohřívák HPH

Vysokotlaký ohřívák HPH