Zpracovatelský průmysl

Realizace Destruktor

Destruktor

Realizace Disková sušárna

Disková sušárna

Realizace Chladící věž

Chladící věž

Realizace Míchadlo sterilizátoru

Míchadlo sterilizátoru

Realizace Odlučovač částic

Odlučovač částic

Realizace Sušič termické desorpce

Sušič termické desorpce

Realizace Trubková sušárna

Trubková sušárna

Realizace Kondicioner

Kondicioner