Realizace

Ukázky některých našich prací v jednotlivých oblastech strojírenství.

Pdf Přehled vybraných výpočtových analýz metodou konečných prvků (52,9 MB)

Realizace Jaderný průmysl

V oblasti jaderného průmyslu posuzujeme pevnost, životnost a stabilitu zařízení pro primární a sekundární okruh a pro pomocné provozy jaderných elektráren (technologické kondenzátory, nádrže, výměníky tepla, odstředivky a čerpadla).

... více v sekci Jaderný průmysl.

Realizace Energetický průmysl

V oblasti energetického průmyslu posuzujeme z hlediska pevnosti, stability, únavy a seizmických účinků stroje a zařízení tepelných elektráren, jako jsou kondenzátory, nízkotlaké a vysokotlaké výměníky tepla, nádrže a ohříváky síťové vody. U části těchto zařízení zpracováváme i výrobní výkresovou dokumentaci.

... více v sekci Energetický průmysl.

Realizace Doprava

V oblasti dopravy se podílíme na vývoji, konstrukci a výpočtových analýzách zařízení, jako jsou např. vyprošťovací a odtahové nástavby nákladního vozu, základní rám závodního motocyklu, autocisterny a jejich vybavení (čerpadla, filtry, odlučovače a objemové měniče), mechanizmy zavírání dveří autobusů, atd.

... více v sekci Doprava.

Realizace Chemický průmysl

V oblasti chemického průmyslu se podílíme na vývoji, konstrukci a výpočtových analýzách zařízení, jako jsou např. ocelové komíny, kouřovody, rektifikační kolony, chemické reaktory, nádoby tlakové i netlakové, nádoby s míchacím ústrojím, zkušební výbuchové a detonační komory, sušárny na biopaliva, skleněné aparatury na výrobu toxických látek apod.

... více v sekci Chemický průmysl.

Realizace Potravinářský průmysl

V oblasti potravinářského průmyslu navrhujeme, konstruujeme a posuzujeme stroje a zařízení např. do mlýnů (vibrační zařízení – vysévače na mouku, třídiče apod.), do pivovarů (uložení ležáckých tanků) či do sýráren (solicí vany). Navrhujeme též velkokapacitní uskladňovací nádrže, zásobníky a sila – vertikální i horizontální.

... více v sekci Potravinářský průmysl.

Realizace Zpracovatelský průmysl

Pro zpracovatelský průmysl navrhujeme, konstruujeme a posuzujeme např. vertikální procesní aparáty s centrálním míchacím zařízením, diskové a trubkové sušárny, odparky, parní rozvaděče, kafilerní zařízení (sušárny, drtičky, sterilizátory, destruktory, mezizásobníky, apod.).

... více v sekci Zpracovatelský průmysl.

Realizace Elektrotechnický průmysl

V oblasti elektrotechnického průmyslu posuzujeme konstrukce zejména z hlediska tuhosti, pevnosti, nadměrných vibrací a přenosu tepla (chlazení). Jedná se např. o elektronové mikroskopy a jejich přídavná zařízení (elektrické konzoly, akustické boxy, atd.), laserové svařovací stanice, fotovoltaické stanice, apod.

... více v sekci Elektrotechnický průmysl.

Realizace Ostatní

Ostatní realizace mimo výše uvedené obory.

... více v sekci Ostatní.

Realizace Konstrukční práce

Konstruujeme strojní zařízení zejména v chemickém, energetickém, potravinářském a zpracovatelském průmyslu.

... více v sekci Konstrukční práce.

Realizace Stěžejní realizace napříč odvětvími

 • Stroje a zařízení pro jaderné elektrárny – pro primární a sekundární okruh a pro pomocné provozy – technologické kondenzátory, nádrže, výměníky tepla, odstředivky a čerpadla (pevnost, únava, stabilita).
 • Zařízení pro tepelné elektrárny – kondenzátory, nízkotlaké a vysokotlaké výměníky tepla, nádrže a ohříváky síťové vody (pevnost, únava, stabilita, seizmické účinky).
 • Nedovírání stavidla přírodního kanálu chladící vody do elektrárny (podrobná výpočtová analýza příčin a navržení opatření k jejich odstranění).
 • Výpočtové ověření rámů elektronových mikroskopů z hlediska pevnosti při přepravě (pádové zkoušky na počítači i na zkušebně), dále z hlediska minimalizace přenosu nadměrných vibrací z podlahy do komory mikroskopu při provozu.
 • Odstranění nadměrných vibrací stanic laserového svařování v mikroelektrotechnice.
 • Chemické reaktory, výměníky tepla, nádoby s míchacím ústrojím.
 • Tlakové nádoby všeho druhu (pevnost, stabilita, únava).
 • Ocelové komíny, kouřovody a rektifikační kolony (pevnost a únava od zatížení větrem a seizmicitou).
 • Velkokapacitní uskladňovací nádrže, zásobníky a sila – vertikální i horizontální (pevnost, stabilita, seizmicita).
 • Vibrační zařízení do mlýnů (vysévače, třídiče apod.).
 • Procesní aparáty s míchacím zařízením, sušárny (diskové i trubkové), odparky, parní rozvaděče.
 • Kafilerní zařízení zatěžovaná tlakem, zabráněnými teplotními dilatacemi a mechanickým zatížením od rotačního pohybu míchacího ústrojí (sušárny, drtičky, sterilizátory, mezizásobníky s míchadly apod.).
 • Systém uzavírání dveří autobusů (kontrola pevnosti a únavy).
 • Vývoj vyprošťovací a odtahové nástavby nákladního vozu.
 • Čerpadla, filtry, odlučovače a objemové měniče pro vybavení autocisteren, dávkovací zařízení, plnící pistole pro technické oleje, naftu, benzin apod. (posouzení pevnosti a únavy).
 • Nadměrné deformace a skutečná únosnost vany na kataforesní nanášení ochranného nátěru skeletů autobusů.
 • Speciální svěrky přírubových spojů (posouzení pevnosti a únavy).
 • Skleněné aparatury na výrobu toxických látek (kontrola pevnosti a životnosti).
 • Skleněné aparatury (studie příčin lomu a navržení opatření k odstranění nadměrných vibrací v okolí aparatury).
 • Vývoj vysokotlakého zkušebního zařízení apod.