Služby

Naše společnost nabízí své služby ve strojírenství v těchto základních oblastech.

Služby Aplikovaný výzkum

 • Analýzy rámů a kotevních elementů elektronových mikroskopů a pomocných zařízení z hlediska tuhosti, pevnosti a nadměrných vibrací při přepravě, provozu a seizmických událostech.
 • Spolupráce na vývoji účinného chlazení vnitřních částí elektronových mikroskopů (výpočtové analýzy přenosu tepla a proudění).
 • Odstraňování nadměrných vibrací stanic laserového svařování v oblasti mikroelektrotechniky (výpočtové analýzy a měření).
 • Studie příčin lomů skleněných aparatur pro výrobu toxických látek – návrh opatření k odstranění nadměrných vibrací v okolí aparatur (výpočtové analýzy a měření).
 • Příprava certifikace nerezových svěrek smaltovaných tlakových nádob a reaktorů. Výpočtové analýzy, zajištění a provádění tahových zkoušek na zkušebně, tenzometrická měření, vyhodnocení výsledků.
 • Výzkum, vývoj a konstrukce výbuchových a detonačních komor (výpočtové analýzy, měření, návrh vhodných materiálů).

Služby Vývoj zařízení

 • Vývoj vyprošťovací a odtahové nástavby nákladního vozu.
 • Vývoj základního rámu závodního motocyklu.
 • Trubková sušárna KTS – vývoj nového typu zařízení k výrobě bionafty.
 • Vysévače na mouku – odstranění opakovaných únavových lomů skříní vysévačů a spolupráce na vývoji řady nových typů vysévače.
 • Spolupráce na vývoji nového rámu elektronového mikroskopu včetně pádových zkoušek za účelem zvýšení ochrany mikroskopu při přepravě.
 • Spolupráce na vývoji autocisterny (výpočtové analýzy, jízdní zkoušky a měření na polygonu v Tatře Kopřivnice).
 • Spolupráce na vývoji mechanizmů zavírání dveří autobusů.
 • Spolupráce na vývoji filtrů, odlučovačů a objemových měřičů pro vybavení autocisteren.
 • Spolupráce na vývoji vysokotlakých zkušebních zařízení.

Služby Konstrukce

 • Diskové sušárny na zpracování kafilerní suroviny – odstranění příčin opakovaných únavových lomů topných disků a návrh nové konstrukce zatěžované tlakem, teplotními dilatacemi a mechanickým zatížením od rotačního pohybu.
 • Kafilerní zařízení – destruktory, sterilizátory, drtičky, vysévače, atd.
 • Uskladňovací tanky s centrální míchací jednotkou pro odsiřování spalin v klasické elektrárně.
 • Nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky do elektráren.
 • Vyprošťovací a odtahová nástavba nákladního vozu.

Služby Výpočty pevnosti a životnosti

 • Ocelové komíny, kouřovody a rektifikační kolony (pevnost a únava od zatížení větrem a seizmicitou).
 • Velkokapacitní uskladňovací nádrže, zásobníky a sila – vertikální i horizontální (pevnost, stabilita, seizmicita).
 • Vysokotlaké a nízkotlaké výměníky tepla, kondenzátory, nádrže, odstředivky a čerpadla (pevnost, únava, stabilita a seizmické účinky).
 • Tlakové nádoby všeho druhu (pevnost, stabilita, únava).
 • Výpočtové analýzy pevnosti a stability dvojice, trojice a čtveřice na sobě položených horizontálních pivních tanků.
 • Výbuchové a detonační komory.
 • Pevnostní, dynamické a seizmické analýzy elektronových mikroskopů a pomocných zařízení (elektrické konzoly, akustické boxy, atd.).
 • Žárotrubné kotle – pevnost a životnost s ohledem na teplotní zatížení.

Služby Provozní měření zrychlení a napětí

 • Příprava, vlastní měření a vyhodnocení mechanických vibrací v provozech se zpětnou kontrolou výsledků MKP analýz.
 • Analýza naměřených dat a zpracování statistických údajů do grafů.
 • Příprava a vlastní tenzometrická měření s podporou MKP analýz.
 • Vyhodnocení napětí podle metodiky Rainflow, popř. RCM (Reservoir Counting Method).

Společnost AK-Mechanika, s.r.o. zajišťuje provozní měření zrychlení a napětí pro validaci numerických analýz konstrukcí. Měření jsou prováděna pomocí měřící ústředny postavené na komponentech National Instruments, Seika Mikrosystemtechnik, Hottinger Baldwin Messtechnik a dalších. Naměřená data jsou vyhodnocována pomocí statistických metod, výpočtových analýz Rainflow či RCM (Reservoir Counting Method) apod.

Druh a rozsah měření, typ provozu a způsob vyhodnocení dat musí být předem konzultován s našimi techniky. Protokol o měření s jednotlivými kalibracemi a důkladným popisem měřících řetězců s fotodokumentací je nedílnou součástí technických výpočtových zpráv.

Pdf Provozní měření zrychlení a napětí (2,0 MB)

Seznam měření a numerických analýz:

 • Měření mechanických vibrací ocelové konstrukce a dynamické a pevnostní analýzy – DRASLOVKA, Kolín.
 • Měření mechanických vibrací na nerezových bubnech a pevnostní analýzy – CENTRAL STICKS, Libčany.
 • Měření mechanických vibrací na rotoru koše a dynamické a pevnostní analýzy – NKT CABLES, Velké Meziříčí.
 • Měření mechanických vibrací odstředivek a dynamické a pevnostní analýzy – BIOSTER, Veverská Bítýška.
 • Měření mechanických vibrací ocelové konstrukce a kanceláří a dynamické a pevnostní analýzy – FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS, Kostelec nad Orlicí.

Dále byla provedena analýza naměřených dat na autocisterně ZVVZ Milevsko, na vysévači Prokop Invest, na skleněné koloně VUOS Rybitví, na student-car VŠB-TU Ostrava, na odpruženém sedadle řidiče CIEB Kahovec Brandýs nad Orlicí, na boční části optického mikroskopu FEI Brno, na rychlo-míchačce Federal Mogul Kostelec nad Orlicí, na ocelovém komínu DEZA Valašské Meziříčí a dalších.

Služby Analýzy proudění CFD – ANSYS FLUENT 2021

Ansys

 • Návrh a optimalizace proudění
 • Teplotní toky
 • Dynamické buzení od turbulentního proudění
 • Měření a vyhodnocení dat

Konkrétní ukázky naší práce v jednotlivých oblastech strojírenství lze podrobněji prostudovat v sekci Realizace.