Právní prohlášení

Toto právní prohlášení obsahuje podmínky užívání internetových stránek www.ak-mechanika.com včetně všech jejich prvků (dále jen „internetové stránky“). Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

Právní prohlášení Vlastnictví internetových stránek

Tyto internetové stránky jsou ve výlučném vlastnictví společnosti AK-Mechanika, s.r.o. (dále jen „společnost“).

Internetové stránky jsou chráněny, a to zejména právy k duševnímu vlastnictví.

Bez písemného svolení společnosti, se zakazuje jakékoli užívání internetových stránek, pro jiné účely, než je informování návštěvníka internetových stránek pro osobní potřebu.

Při každém použití prvků internetových stránek nebo jejich částí bez písemného svolení má společnost právo pachatele za takovéto užívání žalovat, a to zejména ve věci porušení autorských práv nebo nekalé konkurence.

Právní prohlášení Použití informací obsažených na internetových stránkách

Informace obsažené na internetových stránkách jsou poskytovány jen pro informační účely. Společnost nijak nezaručuje ani negarantuje jejich přesnost, úplnost ani aktuálnost.

Společnost se také zříká veškeré odpovědnosti za důsledky (i kdyby byly negativní), které mohou být výsledkem libovolného použití těchto informací.